Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/liberalizacja-rynku-ga/5540,Zmiana-terminu-spotkania-z-uczestnikami-hurtowego-rynku-gazu.html
2020-06-06, 04:37

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana terminu spotkania z uczestnikami hurtowego rynku gazu!

Prezes URE informuje, iż z przyczyn od niego niezależnych, ulega zmianie termin kolejnego spotkania konsultacyjnego na temat zasad funkcjonowania hurtowego rynku gazu, planowanego na 26 listopada 2013 r.

Spotkanie to odbędzie się 2 grudnia 2013 r. w godzinach 12.00-14.30 w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki, przy Al. Jerozolimskich 181 w Warszawie (sala 421).

Udział w spotkaniu należy zgłaszać na adres: szymon.godecki@ure.gov.pl w terminie do 27 listopada 2013 r.

Data publikacji : 20.11.2013

Opcje strony