Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE uruchomił monitoring hurtowego obrotu gazem ziemnym

Prezes URE, realizując ustawowo określony obowiązek monitorowania funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego, uruchomił monitoring hurtowego obrotu gazem ziemnym.

Wdrożenie monitoringu to jedno z działań podejmowanych przez regulatora na rzecz liberalizacji rynku gazu i stopniowego uwalniania przedsiębiorstw energetycznych spod obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.

W związku z powyższym, Prezes URE, działając na podstawie art.28 ust.1 ustawy - Prawo energetyczne, zobowiązał wybrane spółki (w tym OSP, TGE i PGNiG) do przekazywania, co miesiąc, informacji dotyczących sytuacji na rynku hurtowym, w tym m.in. danych na temat bilansu gazu, wolumenów i cen w obrocie.

Zgodnie z transparentną polityką prowadzoną przez regulatora, dane zebrane w wyniku monitoringu posłużą do prezentowania - co miesiąc, w formie publikacji na stronie internetowej Urzędu - informacji na temat rynku gazu, ze szczególnym uwzględnieniem wolumenów i cen tego paliwa.

Data publikacji : 16.04.2013

Opcje strony

do góry