Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Analiza oczekiwań rynku w zakresie Programu Uwalniania Gazu

Prezes URE przeprowadził badanie oczekiwań uczestników rynku w zakresie Programu Uwalniania Gazu, polegającego na odsprzedaniu na rynek hurtowy części gazu należącego do podmiotu posiadającego pozycję monopolistyczną lub dominującą, bez naruszania jego importowych zobowiązań długoterminowych.

W związku z tym do uczestników rynku oraz do wszystkich podmiotów zainteresowanych wdrażaniem PUG została skierowana ankieta dotycząca podstawowych wskaźników Programu oraz oczekiwanego podejścia do dalszej regulacji cen. Ankieta, opublikowana w języku polskim i angielskim, była skierowana do wszystkich osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych, które w terminie do 30 września 2011 r. mogły udzielić odpowiedzi na 9 pytań, wraz z uzasadnieniem i z możliwością dodania własnych propozycji i komentarzy. Udział w badaniu był dobrowolny. Odpowiedzi na ankietę udzieliły 24 podmioty, przy czym dwa podmioty zastrzegły poufność odpowiedzi w całości i 1 w odniesieniu do 1 pytania.

Zapraszamy do lektury niezastrzeżonych odpowiedzi poszczególnych uczestników - konsultacji w sprawie Programu Uwolnienia Gazu zamieszczonych poniżej oraz Analizy oczekiwań rynku w zakresie Programu Uwalniania Gazu - dokumentu podsumowującego odpowiedzi uzyskane w toku badania ankietowego.

Data publikacji : 09.10.2012
Data modyfikacji : 13.11.2018

Opcje strony

do góry