Nawigacja

Raport ACER „Hurtowe rynki gazu 2019”

ACER opublikował coroczny raport nt. stanu funkcjonowania hurtowych rynków gazu ziemnego w 2019 r. w krajach Unii Europejskiej (Market Monitoring Report 2019).

Raport ACER „Hurtowe rynki gazu 2019” przedstawia wyniki analizy zmian na rynkach celem budowy wewnętrznego rynku gazu, jak również zawiera rekomendacje co do dalszych działań niezbędnych dla realizacji tego celu. Raport ACER składa się z trzech głównych części:

  • Przegląd wewnętrznego rynku gazu w 2019 r.
  • Ocena strukturalnego poziomu konkurencji na poszczególnych hurtowych rynkach gazu w UE oraz poziomu funkcjonowania hurtowego rynku – dokonana przede wszystkim z wykorzystaniem wskaźników określonych w modelu docelowym ACER Gas Target Model.
  • Dogłębna ocena skutków rynkowych wdrożenia Kodeksów sieci gazowych.

Szczegółowe wyniki przeprowadzonych przez ACER analiz można znaleźć po adresem:

https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Pages/Current-Edition.aspx

Data publikacji : 28.09.2020

Opcje strony

do góry