Nawigacja

Zapobieganie nieprawidłowościom dotyczącym bilansowania na europejskich rynkach gazu ziemnego. Do 19 października trwają konsultacje ACER i ENTSOG

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG) rozpoczęły konsultacje przygotowanej wspólnie rekomendacji dotyczącej zapobiegania potencjalnym nieprawidłowościom w zakresie bilansowania na rynkach gazu ziemnego (EU Balancing Suspected Misconduct ACER&ENTSOG Consultation Document).

Rekomendacje powstały w oparciu o wnioski z rozmów ACER z operatorami systemów przesyłowych (Transmission System Operators, TSO), krajowymi organami regulacyjnymi (National Regulatory Authorities, NRAs) i tzw. menagerami obszarów rynkowych (Market Area Managers, MAMs), tj. podmiotami odpowiedzialnymi w państwach UE za bilansowanie systemów przesyłowych.

W ostatnich latach podmioty odpowiedzialne za bilansowanie i operatorzy systemów przesyłowych zaobserwowali przypadki znacznej nierównowagi w niektórych obszarach bilansowania, za co użytkownicy, którzy spowodowali tę nierównowagę nie uiścili wymaganej opłaty. Miało to miejsce mimo ciążącego na nich obowiązku uiszczenia takiej opłaty oraz pomimo żądań podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie lub operatorów systemu przesyłowego. W rezultacie, dodatkowe koszty związane z bilansowaniem systemu przesyłowego i funkcjonowaniem całego systemu gazowego, powstały w wyniku nieuiszczania opłat przez niektórych użytkowników, zostały przerzucone na wszystkich użytkowników działających w danym obszarze bilansowym.

Celem przygotowanych rekomendacji jest poprawa funkcjonowania systemów gazowych w poszczególnych państwach UE poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk rynkowych wśród operatorów systemów przesyłowych, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie oraz krajowych organów regulacyjnych. Rekomendacje mają również zintensyfikować współpracę transgraniczną i wprowadzenie regulacji, które umożliwią dzielenie się informacjami pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie rynku.

Konsultacje rozpoczęły się 21 września i potrwają do 19 października 2020 r. Prowadzone są w języku angielskim. Zachęcamy do zgłaszania uwag do dokumentu.

Informacja o konsultacjach dostępna jest na stronie internetowej ACER.

Uwagi można zgłaszać na stronie: https://www.surveymonkey.com/r/PC_BAL_Misconduct

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94 

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 23.09.2020

Opcje strony

do góry