Nawigacja

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia metody kalkulacji opłat związanych z neutralnością bilansowania zawartą w dokumencie „Mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych”

Prezes URE zatwierdził, na czas nieokreślony, zmienioną metodę kalkulacji opłat związanych z neutralnością bilansowania. Metoda ta zawarta jest w dokumencie pn. „Mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych”. Proponowane zmiany, analogicznie jak w przypadku Instrukcji Ruchu, także były konsultowane przez OGP Gaz – System z rynkiem (na przełomie marca i kwietnia br.).

Zmiany w Mechanizmie zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących dotyczą przede wszystkim wysokości i rodzajów zabezpieczeń, które użytkownik sieci przesyłowej ma obowiązek ustanowić. Wprowadzono również zmiany dotyczące zasad weryfikacji przez OSP wysokości ustanowionego zabezpieczenia. W nowym Mechanizmie zostały również zawarte postanowienia dotyczące wysokości zabezpieczeń ustanawianych przez użytkownika, któremu Gaz-System zawiesił przydział zdolności.

Zmieniony Mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących wchodzi w życie 1 czerwca 2020 r. Wyjątkiem jest punkt V.1.B. lit. c) Mechanizmu, którego wejście w życie zostało odroczone do 1 października 2020 r. Punkt ten dotyczy obowiązku ustanowienia minimalnego zabezpieczenia finansowego w wysokości 150 tys. zł.

Data publikacji: 29.05.2020
Data modyfikacji: 29.05.2020

Opcje strony

do góry