Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-ciekle/komunikaty-i-informacje/8581,Informacja-nr-462019.html
2021-12-04, 01:58

Informacja nr 46/2019

Informacja Prezesa URE (nr 46/2019) dotycząca realizacji obowiązku o którym mowa w art. 43e ustawy Prawo energetyczne, przez podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują infrastrukturę paliw ciekłych.

Data publikacji: 04.07.2019

Opcje strony