Nawigacja

2014

Charakterystyka rynku

Produkcja paliw ciekłych w procesie przerobu ropy naftowej prowadzona była głównie w rafineriach należących do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz Grupy Lotos S.A. Niezmiennie podstawowe źródło dostaw ropy naftowej stanowiły kraje byłego Związku Radzieckiego. Jedynie nieznaczne jej ilości zostały sprowadzone z Norwegii. Równie stosunkowo niewielkie ilości ropy naftowej zostały pozyskane ze złóż krajowych.

Wyprodukowane przez rodzimych producentów benzyny silnikowe, olej napędowy i oleje opałowe niemal w całości zaspokoiły zapotrzebowanie krajowe na te gatunki paliw. Jedynie około 10-12% dostaw tych paliw na rynek krajowy pochodziło z zagranicy. Odwrotna proporcja miała miejsce w przypadku rynku LPG, który w niemal 90% był zaopatrywany z dostaw zagranicznych.

Obrót detaliczny

Liczba stacji paliw uległa zmniejszeniu w stosunku do 2013 r. Na koniec 2014 r. było ok. 6 550 stacji paliw, a w 2013 r. ok. 6 750. Ok. 2 800 to obiekty należące do przedsiębiorców niezrzeszonych bądź skupione w sieciach niezależnych. Biorąc pod uwagę liczbę stacji paliw, niezmiennie dominuje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., posiadający obecnie ok. 1 760 stacji (w tym pod logo BLISKA). Drugim polskim operatorem jest Grupa Lotos S.A., która posiada łącznie ok. 430 stacji w całej Polsce (także pod logo Optima).

Koncerny zagraniczne posiadają natomiast ok. 1 400 stacji paliw. Liderami pod tym względem są koncerny BP i Shell. W barwach BP działa w sumie ok. 470 stacji paliw. W wyniku przejęcia przez Shell stacji działających uprzednio w barwach Neste, ten pierwszy niemal zrównał się z BP pod względem potencjału. Na trzecim miejscu wciąż plasuje się Statoil z liczbą ok. 350 stacji (w tym pod logo 1-2-3). Czwartą pozycję spośród koncernów zagranicznych zajmuje Lukoil z liczbą ponad 115 stacji. Niezrzeszeni operatorzy operują w Polsce na ok. 2 800 stacjach paliw. Nieznacznie wzrosła również liczba stacji należących do sieci sklepowych. Obecnie liczba takich stacji to blisko 170 obiektów.

Ceny

Ceny paliw są wyznaczane na zasadach rynkowych - zasadniczo uzależnione są od cen ropy naftowej na rynkach światowych, wysokości stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także od kursu USD oraz euro.

Jakość paliw

W 2014 r. do URE wpłynęły łącznie 94 informacje, przekazane przez Prezesa UOKiK, dotyczące podmiotów, u których w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wykonywanie działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów, polegających na wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami. Skala liczby ujawnionych przypadków naruszania przez przedsiębiorców warunków koncesji obligujących do zapewnienia właściwej jakości paliw wprowadzanych do obrotu była zatem większa niż w 2013 r., w którym Prezes URE otrzymał informacje o 65 przypadkach wykonywania działalności z naruszeniem prawa, dotyczących wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwej jakości.

Data publikacji : 20.05.2015

Opcje strony

do góry