Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/umarzanie-swiadectw/6217,Informacja-o-terminach-realizacji-obowiazkow-umarzania-swiadectw-pochodzenia-lub.html
27.05.2024, 00:14

Informacja o terminach realizacji obowiązków umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2015

Po wejściu w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) zmianie uległy zasady realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej. Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów, obowiązujących od 4 kwietnia 2015 r., zmianie uległy terminy, w których podmioty mogą umorzyć świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, względnie uiścić opłatę zastępczą.

W związku z ewentualnymi wątpliwościami interpretacyjnymi obowiązujących przepisów, dotyczących realizacji za 2015 r. przedmiotowego obowiązku Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w obecnym stanie prawnym wykonanie obowiązku w zakresie uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, względnie uiszczenia opłaty zastępczej, za okres od 1 stycznia 2015 r. do 3 kwietnia 2015 r., możliwe jest wyłącznie w terminie do 31 marca 2016 r. Natomiast  wykonanie ww. obowiązku za okres od 4 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. możliwe jest w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Szczegóły dotyczące realizacji ww. obowiązku znajdują się w Informacji dotyczącej terminu realizacji obowiązków umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2015. W załączniku do Informacji znajdują się przykładowe wzory wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego uwzględniające powyższy stan prawny.

Data publikacji : 04.08.2015
Data modyfikacji : 05.08.2015

Opcje strony