Nawigacja

Komunikat NFOŚiGW w sprawie uruchomienia rachunku bankowego

przeznaczonego dla wnoszenia opłat zastępczych oraz kar związanych z realizacją obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii odnawialnej bądź wniesienia opłaty zastępczej

Urząd Regulacji Energetyki na prośbę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniżej przedstawia komunikat opublikowany przez NFOŚiGW w sprawie uruchomienia rachunku bankowego przeznaczonego dla opłat zastępczych oraz kar związanych z realizacją obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii odnawialnej bądź wniesienia opłaty zastępczej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

KOMUNIKAT

Informujemy, że NFOŚiGW posiada odrębny rachunek bankowy przeznaczony do wnoszenia opłat zastępczych, o których mowa w art 9a ust. 1 pkt 2 oraz art 9a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) i kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a tej ustawy.

BGK III/o Warszawa

06 1130 1062 0000 0109 9520 0009

Opłaty zastępcze dotyczące odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne i kary pieniężne wymierzane na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a tej ustawy w zakresie odnawialnych źródeł energii należy wnosić na ww. rachunek, wpisując odpowiednio w tytule przelewu „opłata zastępcza OZE” lub „kara OZE” .

Natomiast opłaty zastępcze dotyczące kogeneracji, o których mowa w art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne i kary pieniężne wymierzane na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a tej ustawy w zakresie kogeneracji należy wnosić na ww. rachunek, wpisując odpowiednio w tytule przelewu „opłata zastępcza KOGENERACJA” lub „kara KOGENERACJA” .

Data publikacji : 04.10.2005
Data modyfikacji : 19.12.2007

Opcje strony

do góry