Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/stawki-oplaty-oze/7857,Wysokosci-stawki-oplaty-OZE-na-dany-rok-kalendarzowy.html
2022-08-09, 04:22

Wysokości stawki opłaty OZE na dany rok kalendarzowy

 

Rok

Stawka netto opłaty OZE [zł/MWh]

Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE

2022 0,90 66/2021
2021 2,20 62/2020
2020 0,00 84/2019
2019 0,00 100/2018
2018 0,00 81/2017
2017 3,70 62/2016
od 1 lipca 2016 r. 2,51 -
Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 30.11.2021

Opcje strony