Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/ceny-wskazniki/7856,Zwaloryzowane-jednostkowe-oplaty-zastepcze-stosowane-w-celu-obliczenia-oplaty-za.html
24.04.2024, 12:18

Zwaloryzowane jednostkowe opłaty zastępcze stosowane w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne za dany rok

Rok Jednostkowa opłata zastępcza Ozj [zł] Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE
2015 300,03 6/2015
2014 300,03 6/2014
2013 297,35 3/2013
2012 286,74 2/2012
2011 274,92 3/2011
2010 267,95 1/2010
2009 258,89 5/2009
2008 248,46
2007 242,40
 
Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 01.02.2019

Opcje strony