Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/biomasa-na-cele-energe/5069,Biomasa-na-cele-energetyczne.html
2022-07-03, 03:53

Biomasa na cele energetyczne

W aktualnym stanie prawnym w toku postępowań o wydanie świadectw pochodzenia Prezes URE w dalszym ciągu weryfikuje klasyfikację zużytej przez jednostki wytwórcze biomasy „leśnej”, jak również wzywa do udokumentowania istnienia upraw energetycznych, z których pozyskano tzw. biomasę „agro”.

Pliki do pobrania

Data publikacji : 09.01.2013
Data modyfikacji : 16.05.2019

Opcje strony