Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/regulamin-aukcji/7699,Nowy-Regulamin-aukcji-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-wytwarzanej-w-instalacjac.html
2023-06-09, 06:41

Nowy Regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii

17 września br. Minister Klimatu zatwierdził ustalony[1] przez Prezesa URE Regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa
i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

Nowy Regulamin został dostosowany do aktualnego stanu prawnego, w tym do  rozwiązań przyjętych w przepisach tzw. „Tarczy Antykryzysowej COVID-19”. Najważniejsze modyfikacje wprowadzone w tym roku to:

  • składanie ofert będzie się odbywało wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej,
  • doprecyzowano, że cena sprzedaży, cena referencyjna oraz cena maksymalna nie zawierają kwoty podatku od towarów i usług,
  • zaktualizowano wymogi dotyczące ustanawiania i zwrotu zabezpieczeń związanych z udziałem w aukcji, z uwzględnieniem możliwości wydłużania terminów dotyczących realizacji zobowiązań aukcyjnych,
  • doprecyzowano wymagania dotyczące konieczności aktualizowania przez wytwórców danych wprowadzanych podczas rejestracji konta użytkownika w systemie IPA.
 

[1] Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.

 

 

 

Data publikacji : 13.09.2018
Data modyfikacji : 21.09.2020

Opcje strony