Nawigacja

Nowy Regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii

18 października br. Minister Klimatu i Środowiska zatwierdził[1] ustalony przez Prezesa URE[2] Regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej (IPA), sposób zapewnienia bezpieczeństwa
i prawidłowości przebiegu aukcji, jak również  warunki zawieszenia dostępu do IPA.

Nowy Regulamin uwzględnia w szczególności zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o OZE[3] niezbędne do przeprowadzenia aukcji w 2023 r., a także :

  • aktualizację wymogów dotyczących okresu obowiązywania gwarancji bankowej w związku z wydłużeniem terminu realizacji obowiązków aukcyjnych z 24 do 33 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego[4],
  • wykreślenie postanowień wprowadzonych w 2020 roku w związku z przepisami tzw. „Tarczy antykryzysowej COVID-19”.
 

[1] Na podstawie art. 78 ust. 10 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).

[2] Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

[3] Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 1762).

[4] Por. art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy o OZE.

 

 

 

 

 

Data publikacji : 13.09.2018
Data modyfikacji : 19.10.2023

Opcje strony

do góry