Nawigacja

Informacja nr 73/2021

Informacja Prezesa URE nr 73/2021 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/13/2021

W związku z oczywistą omyłką zawartą w informacji Prezesa URE 73/2021 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/13/2021, w zakresie dwukrotnie wprowadzonej etykiety roku 2023, uprzejmie informujemy, że plik został zaktualizowany. Łączna ilość i wartość sprzedanej energii elektrycznej w tej aukcji nie uległa zmianie.

Było:

  1. Łączna ilość i wartość sprzedanej energii w podziale na poszczególne lata kalendarzowe:

Powinno być:

  1. Łączna ilość i wartość sprzedanej energii w podziale na poszczególne lata kalendarzowe:

W pozostałym zakresie, informacja zachowuje w pełni swoją aktualność.

Data publikacji : 21.12.2021
Data modyfikacji : 26.04.2022

Opcje strony

do góry