Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/komunikaty/8672,Informacja-w-sprawie-wnoszenia-oplat-skarbowych-z-tytulu-wydania-zaswiadczenia-w.html
20.05.2024, 15:09

Informacja w sprawie wnoszenia opłat skarbowych z tytułu wydania zaświadczenia, (w tym zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub zaświadczenia o wygranej aukcji), a także złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury)

Data publikacji : 20.01.2020

Opcje strony