Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/komunikaty/8446,Informacja-nr-742019.html
2021-11-28, 15:27

Informacja nr 74/2019

Informacja Prezesa URE nr 74/2019 w sprawie możliwości zmiany terminu sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia

Data publikacji: 14.10.2019
Data modyfikacji: 14.10.2019

Opcje strony