Nawigacja

Przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wzór wniosku o odblokowanie konta IPA

Celem usprawnienia procesu prekwalifikacji Wytwórców do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, a także obsługi technicznej kont zakładanych przez Wytwórców w Internetowej Platformie Aukcyjnej (IPA), udostępniony został przykładowy Harmonogram rzeczowo-finansowy (dokument wymagany do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji), a także wzór Wniosku o odblokowanie konta IPA.

Informujemy, że o odblokowanie konta IPA wnioskować może Wytwórca, jego pełnomocnik bądź osoba wskazana do kontaktu z URE podczas rejestracji konta w Internetowej Platformie Aukcyjnej.

Powyższe dokumenty w wersji edytowalnej zamieszczone zostały w zakładce „Przewodnik dla wytwórców".

Data publikacji: 24.04.2017
Data modyfikacji: 25.04.2017

Opcje strony

do góry