Nawigacja

III etap testów IPA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dotyczącym kontynuowania testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), w szczególności w zakresie zorganizowania kolejnych aukcji symulacyjnych, pragniemy uprzejmie poinformować, że od 22 sierpnia do 19 września 2016 r. planowane jest przeprowadzenie III-go etapu testów. W ramach testów Wytwórcy będą mieli okazję rejestrować konta Użytkowników, składać wnioski i deklaracje, jak również brać udział w aukcjach symulacyjnych.

Zasady uczestnictwa w trzeciej edycji testów IPA są tożsame z zasadami I-go i II-go etapu - w razie wątpliwości w tym zakresie, prosimy o zapoznanie się z wcześniejszymi komunikatami, a w szczególności z instrukcją obsługi aplikacji.

Przypominamy, że udział w testach IPA nie rodzi żadnych skutków prawnych. Wszystkie zapisane w IPA dane, po zakończeniu testów, zostaną trwale usunięte.

W przypadku, gdy Wytwórca energii elektrycznej w danej instalacji OZE wygrał aukcję symulacyjną zorganizowaną w ramach II-go etapu testów, obecnie nie może on z tak sparametryzowaną instalacją przystąpić do kolejnej aukcji. Wówczas, aby wziąć udział w aukcjach symulacyjnych w III etapie testów, należy wybrać inną instalację OZE, a w przypadku jej braku - najpierw złożyć stosowny wniosek lub deklarację.

 

Podobnie, jak w przypadku dwóch wcześniejszych etapów testów, funkcjonalności dostępne w IPA opierają się na zasadach określonych w przepisach ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 i 2365) w brzmieniu nie obejmującym nowelizacji ustawy z 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 925). Nowa wersja IPA, umożliwiająca przeprowadzenie aukcji wg zasad określonych w aktualnie obowiązujących przepisach, zostanie Państwu zaprezentowana w terminie późniejszym.

Szczegóły planowanych w ramach III-go etapu testów IPA aukcji symulacyjnych, w tym ich parametry, zostaną podane w odrębnych Ogłoszeniach o aukcji, dostępnych w zakładce ogłoszenia.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w III etapie testów i przesyłania swoich uwag oraz spostrzeżeń na adres: aukcjeOZE@ure.gov.pl.

Data publikacji : 12.08.2016
Data modyfikacji : 29.11.2018

Opcje strony

do góry