Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/komunikaty/6635,Zostal-zakonczony-drugi-etap-testow-Internetowej-Platformy-Aukcyjnej-IPA.html
2022-08-09, 04:11

Został zakończony drugi etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA)

Pod koniec lipca został zakończony drugi etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), w trakcie którego zorganizowano cztery aukcje symulacyjne. Parametry poszczególnych aukcji symulacyjnych, czas trwania sesji, a także wyniki zostały podane w odrębnych informacjach, dostępnych w zakładce ogłoszenia.

Łącznie we wszystkich aukcjach Wytwórcy złożyli 88 ofert na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Każdy z Wytwórców, za pośrednictwem IPA, otrzymał indywidualną informację na temat wyniku rozstrzygniętych aukcji - oferta wygrana lub oferta przegrana.

Przypominamy, że udział w aukcjach symulacyjnych, w tym prezentowany w IPA wynik aukcji, nie rodzi żadnych skutków prawnych.

Chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za aktywny udział w testach i liczne spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania IPA, zgłaszane URE mailowo i telefonicznie. Wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane oraz przyczynią się do usprawnienia i optymalizacji działania Internetowej Platformy Aukcyjnej.

Informujemy, że w związku ze zgłaszanymi postulatami, planowane jest przeprowadzenie kolejnego III-go etapu testów IPA, w którym Wytwórcy będą mieli możliwość rejestracji konta, składania wniosków i deklaracji, jak również wzięcia udziału w kolejnych aukcjach symulacyjnych. O szczegółach poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie.

Po zakończeniu III-go etapu testów wszystkie dane zgromadzone w IPA zostaną trwale wykasowane.

Data publikacji : 10.08.2016
Data modyfikacji : 29.11.2018

Opcje strony