Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/komunikaty/6583,21-czerwca-2016-r-zostal-zakonczony-pierwszy-etap-testow-Internetowej-Platformy-.html
2022-01-20, 06:55

21 czerwca 2016 r. został zakończony pierwszy etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA)

Chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za aktywny udział w testach i liczne spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania IPA, zgłaszane pracownikom Departamentu Systemów Wsparcia (DSW) mailowo, jak również telefonicznie. Podczas testów 88 wytwórców energii w instalacjach odnawialnego źródła energii złożyło łącznie 99 wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji (dla instalacji OZE, które rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej po dniu zamknięcia aukcji) oraz 63 deklaracje o przystąpieniu do udziału w aukcji (dla instalacji OZE, które rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej przed dniem wejścia w życie rozdziału 4. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii). W systemie zarejestrowanych zostało 160 instalacji, dla których będzie można złożyć ofertę w aukcjach organizowanych w ramach drugiego etapu testów.

Wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane i przyczynią się do usprawnienia i optymalizacji działania Internetowej Platformy Aukcyjnej. O terminie drugiego etapu testów poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie.

Data publikacji : 04.07.2016
Data modyfikacji : 14.07.2016

Opcje strony