Nawigacja

21 czerwca 2016 r. został zakończony pierwszy etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA)

Chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za aktywny udział w testach i liczne spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania IPA, zgłaszane pracownikom Departamentu Systemów Wsparcia (DSW) mailowo, jak również telefonicznie. Podczas testów 88 wytwórców energii w instalacjach odnawialnego źródła energii złożyło łącznie 99 wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji (dla instalacji OZE, które rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej po dniu zamknięcia aukcji) oraz 63 deklaracje o przystąpieniu do udziału w aukcji (dla instalacji OZE, które rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej przed dniem wejścia w życie rozdziału 4. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii). W systemie zarejestrowanych zostało 160 instalacji, dla których będzie można złożyć ofertę w aukcjach organizowanych w ramach drugiego etapu testów.

Wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane i przyczynią się do usprawnienia i optymalizacji działania Internetowej Platformy Aukcyjnej. O terminie drugiego etapu testów poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie.

Data publikacji: 04.07.2016
Data modyfikacji: 14.07.2016

Opcje strony

do góry