Nawigacja

9. Jak należy podpisać ofertę w aukcji?

Zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy OZE, oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym.  W sytuacji, gdy oferta w aukcji musi zostać podpisana przez kilka osób reprezentujących Wytwórcę, system Internetowej Platformy Aukcyjnej umożliwia złożenie zarówno podpisów zaufanych ePUAP, kwalifikowanych podpisów elektronicznych jak też podpisów osobistych w dowolnej ilości.

Data publikacji : 20.02.2020
Data modyfikacji : 20.02.2020

Opcje strony

do góry