Nawigacja

13. Odkupiłem projekt instalacji OZE od innego wytwórcy, który uzyskał dla niej zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji, ale jej nie wygrał. Czy aby przystąpić do aukcji muszę uzyskać nowe zaświadczenie

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy OZE, procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji podlega Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, który zamierza przystąpić do aukcji. Wytwórca, który chce przystąpić do aukcji z daną instalacją powinien złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, wskazując jednocześnie, że jego przedmiotem jest instalacja, w odniesieniu do której zostało wydane uprzednio zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji.
Zakres danych i informacji, które musi zawierać wniosek a także dokumenty, które powinny być do niego załączone określa art. 75 ustawy OZE. W sytuacji nabycia projektu instalacji od innego Wytwórcy dokumenty załączone do wniosku muszą dotyczyć podmiotu składającego wniosek.

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 20.02.2020

Opcje strony

do góry