Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykazy infrastruktury paliw ciekłych aktualne są na dzień 30 czerwca 2023 r.

Od 1 lipca 2023 r. podmioty zobowiązane przekazują informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury (art. 43e ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne), przy użyciu formularza elektronicznego, udostępnionego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1 ustawy (portal Platforma Paliwowa).

Ograniczona funkcjonalność portalu Platforma Paliwowa uniemożliwia Prezesowi URE zamieszczanie aktualnych informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych po dacie 30 czerwca 2023 r.

Data publikacji : 26.04.2024

Opcje strony

do góry