Nawigacja

Zbiór praw konsumenta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku energii elektrycznej i paliw gazowych zostały przygotowane po dwie wersje Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Zbioru Praw Konsumenta Paliw Gazowych:

  • wersje kolorowe, rekomendowane przez Urząd Regulacji Energetyki,
  • wersje czarno-białe, bez grafik, przygotowane do wydruku, skierowane przede wszystkim do sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 6e ustawy - Prawo energetyczne kopie zbioru praw konsumenta powinny być dostarczane odbiorcom przez sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych, którzy mają obowiązek zapewnić publiczny dostęp do zbioru.

Publikacje zawierają praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej i paliw gazowych. Wśród szczegółowo opisanych praw przysługujących konsumentom, dokumenty wymieniają m.in.: dostęp do sieci, zakup energii elektrycznej i paliw gazowych czy korzystanie ze standardów jakościowych. Wskazują ponadto najważniejsze komponenty zawieranych przez odbiorców umów: o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży, wyjaśniając jednocześnie - w przypadku energii elektrycznej - zagadnienie sprzedaży rezerwowej, stanowiącej zabezpieczenie w przypadku utraty dotychczasowego sprzedawcy. Zbiory zawierają również zasady rozliczeń i korygowania wystawionych faktur oraz rozpatrywania reklamacji.
 

do góry