Nawigacja

Kto jest odbiorcą paliw gazowych?

Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, odbiorcą jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Przedsiębiorstwem energetycznym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi  albo przesyłania dwutlenku węgla (art. 3 pkt 12 ustawy).

Przez odbiorcę końcowego, rozumie się odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek (art. 3 pkt 13a ustawy).

Odbiorcą paliw gazowych w gospodarstwie domowym jest odbiorca końcowy, który dokonuje zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym (art. 3 pkt 13b ustawy).

Data publikacji : 04.06.2010
Data modyfikacji : 14.07.2020

Opcje strony

do góry