Nawigacja

Czym jest i jakie korzyści przynosi odbiorcom w gospodarstwach domowych licznik inteligentny?

Rozpowszechnienie liczników inteligentnych energii elektrycznej (ang. smart metering) przewiduje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.
Środki wskazane w ww. Dyrektywie a dotyczące ochrony konsumentów przewidują, iż w przypadku gdy rozpowszechnianie liczników inteligentnych zostanie przez Państwo Członkowskie ocenione pozytywnie, to wówczas do 2020 r. wyposaża się w inteligentne systemy pomiarowe przynajmniej 80% konsumentów.
W Polityce energetycznej Polski do 2030 r. wskazano na stopniowe wprowadzanie obowiązku stosowania liczników elektronicznych umożliwiających przekazywanie sygnałów cenowych odbiorcom energii.
Trwające obecnie prace, zmierzające do nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w celu implementacji ww. Dyrektywy definiują pojęcie „licznika inteligentnego” jako zespół urządzeń służących do pomiaru energii elektrycznej oraz do przekazywania informacji pomiarowych za pomocą systemu teleinformatycznego.

Przewiduje się, że instalacja liczników inteligentnych przyniesie odbiorcom w gospodarstwach domowych wiele korzyści bezpośrednich i pośrednich.
Korzyści bezpośrednie, to:

 • w wymiarze ekonomicznym:
  Jak się przewiduje tzw. elektroniczne liczniki ze zdalną transmisją danych pozwolą odbiorcom w gospodarstwach domowych zaoszczędzić nawet około 10% wykorzystywanej dziś energii, co w skali roku oznacza wymierne oszczędności na rachunkach gospodarstw domowych.
 • w wymiarze funkcjonalnym:
 1. Bieżąca informacja o zużyciu energii i jej kosztach pomoże odbiorcom w podjęciu decyzji o oszczędzaniu energii, np. poprzez korzystanie z energii w tańszej taryfie nocnej i ograniczaniu korzystania z energii, w godzinach szczytu poboru, gdy jest ona droga.
 2. Inteligentne liczniki umożliwiają stałą i ciągłą wymianę informacji między odbiorcą a sprzedawcą energii w czasie zbliżonym do rzeczywistego poprzez przesył danych z urządzenia.
 3. W kontaktach odbiorcy ze sprzedawcą, odczyty licznika pozwolą odbiorcy dostosować warunki sprzedaży do indywidualnego profilu zużycia przez niego energii.
 4. Zmiana sprzedawcy energii powinna przebiegać szybciej.
 • w wymiarze użytkowym:
 1. Odbiorca ma możliwość śledzenia na bieżąco, jak poszczególne urządzenia domowe wpływają na zużycie energii. Warto zatem wiedzieć, co tak naprawdę generuje największe jej zużycie w domu czy mieszkaniu - a to pokażą cyfry na liczniku po podłączeniu urządzeń AGD, np. pralki lub zmywarki, czy choćby zaobserwowanie zmieniających się liczb na liczniku przy włączonych urządzeniach elektronicznych w trybie czuwania.
 2. Odbiorca nie musi przebywać w domu podczas odczytu licznika.
 • w wymiarze edukacyjnym:
 1. Czytelna informacja „z licznika” ułatwi odbiorcom czytanie i porównywanie taryf sprzedawców energii.
 2. Liczniki inteligentne nie oszczędzą energii za odbiorcę, lecz pomogą w świadomym gospodarowaniu nią, a tym samym i wydatkami. Dysponując aktualnymi informacjami „z liczników” odbiorca ma szansę zmienić swoje przyzwyczajenia, na takie dzięki którym zmniejszy zużycie energii i ograniczy wydatki.
 • w wymiarze ochrony środowiska:
  Odbiorca, poprzez racjonale zarządzanie energią w domu przyczynia się do bardziej efektywnego wykorzystanie energii przez gospodarstwo domowe, a dalej – ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu oraz redukcji emisji CO².

Korzyści pośrednie - to korzyści przede wszystkim ekonomiczne wynikające z ograniczenia kosztów taryf dystrybucyjnych i cen energii elektrycznej.

Data publikacji : 21.06.2012
Data modyfikacji : 12.10.2012

Opcje strony

do góry