Nawigacja

Masz kłopot z terminowym opłaceniem rachunku za pobraną energię ? - niezwłocznie zgłoś się po pomoc do przedsiębiorstwa energetycznego

W przypadku problemów z terminowym opłaceniem rachunków nie należy zwlekać z powiadomieniem o tej sytuacji przedsiębiorstwa energetycznego czy gazowni.

Jak wykazały prowadzone w Urzędzie Regulacji Energetyki analizy, przedsiębiorstwa energetyczne wprowadziły z własnej inicjatywy programy służące pomocą w opłaceniu rachunku. Każde przedsiębiorstwo wprowadziło jednak inne rozwiązania, dlatego też należy niezwłocznie skontaktować się z przedsiębiorstwem, z którym odbiorca ma podpisaną umowę sprzedaży czy umowę kompleksową.

Brak wniesienia opłaty za pobraną energię elektryczną czy paliwo gazowe może bowiem spowodować wstrzymanie dostaw tych mediów, na podstawie art. 6b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  (zobacz także zamieszczone w Poradniku Odbiorcy materiały nt. wstrzymywania dostarczania paliw gazowych, i energii elektrycznej).

Spółki stosują bardzo zindywidualizowane podejście do form i zakresu udzielanej pomocy, która uzależniona jest od aktualnej sytuacji indywidualnego odbiorcy, co wydaje się podejściem jak najbardziej uzasadnionym. Odbiorca może zatem uzyskać pomoc pochodzącą od samej spółki, której ona ponosi koszty, i od spółki współdziałającej z ośrodkami pomocy społecznej - co jest świadczeniem Państwa udzielanym w ramach pomocy społecznej.

 

Data publikacji : 20.08.2010
Data modyfikacji : 13.07.2020

Opcje strony

do góry