Nawigacja

Zainteresowanie odbiorców zmianą sprzedawcy prądu wraca do poziomu sprzed pandemii. Dane pokazują zauważalne odbicie trendu

Od 2007 roku sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie 918 tys. odbiorców. W styczniu i lutym 2021 r. w sumie takiej zmiany dokonało 12 tys. odbiorców we wszystkich grupach taryfowych. To prawie tyle, ile w analogicznych miesiącach ubiegłego roku.

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access)[1], od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy gazu oraz energii elektrycznej. Prezes URE prowadzi monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej w dwóch grupach odbiorców: klientów indywidualnych (G) i biznesowych (A, B, C). Przez ponad 13 lat (od końca 2007 r. do końca lutego 2021 r.) sprzedawcę zmieniło 918 tys. odbiorców: 699 tys. w grupach taryfowych G i 219 tys. w grupach taryfowych A, B, C.

W styczniu i lutym br. sprzedawcę prądu zmieniło w sumie 12 tys. odbiorców, to ilość zbliżona do tej sprzed pandemii, kiedy w dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. 13,6 tys. odbiorców dokonało zmiany firmy, od której kupują prąd.

Wykres 1. Łączna liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w ujęciu miesięcznym od stycznia 2020 r. do lutego 2021 r.


Masz wybór. Wybieraj świadomie

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę. Oprócz ceny usługi, należy zwracać uwagę m.in. na następujące kwestie:

  • na jaki okres zawierany jest kontrakt,
  • czy jest automatycznie przedłużany,
  • czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach (np. za wcześniejsze odstąpienie od umowy).

Należy również pamiętać, że od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia i może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji.


Świadomy Klient sprawdza, czyta, pyta

Nieuczciwe praktyki rynkowe dotyczą nie tylko rynków energii czy gazu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kampanię społeczną ostrzegającą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami. Zachęcamy do obejrzenia spotów, a także do zapoznania się z nową kampanią informacyjną Towarzystwa Obrotu Energią pod patronatem URE „Poradnik świadomego Klienta”.

***

  • Informacje i statystyki dotyczące zmian sprzedawcy energii są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej URE.
  • Dane dotyczące zmian sprzedawcy pochodzą z przeprowadzanej przez URE „Ankiety dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)”.
  • W Polsce mamy ok. 17,8 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej, z czego ponad 15,4 mln to odbiorcy z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe).
  • Grupy A i B stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia i są to tzw. odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C należą odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. odbiorcy biznesowi.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

 

[1] uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U 1997 nr 54 poz. 348.)

Data publikacji : 30.03.2021
Data modyfikacji : 20.08.2021

Opcje strony

do góry