Nawigacja

Rynek energii: ponad 688 tys. odbiorców w gospodarstwach domowych zmieniło sprzedawcę prądu

W drugim półroczu 2020 r. stopniowo rosło zainteresowanie odbiorców zmianami sprzedawców energii elektrycznej. Co prawda nie było tak duże, jak w analogicznych miesiącach przed pandemią, ale z każdym miesiącem zauważalna była konsekwentna tendencja wzrostowa.

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access)[1], od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy gazu lub energii elektrycznej. Prezes URE prowadzi stały monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej w dwóch grupach odbiorców: klientów indywidualnych (G) i biznesowych (A, B, C). Przez blisko 13 lat (do końca października 2020 r.) sprzedawcę zmieniło 904 tys. odbiorców: ponad 688 tys. w grupie taryfowej G i blisko 216 tys. w grupach taryfowych A, B, C.

Analizując drugą połowę 2020 roku, z miesiąca na miesiąc rosła liczba odbiorców w gospodarstwach domowych dokonujących zmiany sprzedawcy prądu. W grupie klientów indywidualnych w listopadzie było ich 1945 (w październiku - 1534).

Natomiast w grupie klientów biznesowych w listopadzie dokonano 234 zmian (w październiku – 354). Choć na przestrzeni roku zmiany w tej grupie utrzymywały się na w miarę zbliżonym poziomie, na uwagę zasługuje fakt, że w listopadzie w grupach A, B, C było tych zmian zdecydowanie więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2019, kiedy dokonano jedynie 89 zmian sprzedawcy prądu.

Masz wybór. Wybieraj świadomie

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę. Oprócz ceny usługi, należy zwracać uwagę m.in. na następujące kwestie:

  • na jaki okres zawierany jest kontrakt,
  • czy jest automatycznie przedłużany,
  • czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach (np. za wcześniejsze odstąpienie od umowy).

Należy również pamiętać, że od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia i może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji.

Sprawdzaj, czytaj, pytaj!

Nieuczciwe praktyki rynkowe dotyczą nie tylko rynków energii czy gazu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kampanię społeczną ostrzegającą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami. Zachęcamy do obejrzenia spotów.

***

  • Informacje i statystyki dotyczące zmian sprzedawcy energii są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej URE.
  • Dane dotyczące zmian sprzedawcy pochodzą z przeprowadzanej przez URE „Ankiety dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)”.
  • W Polsce mamy ok. 17,8 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej, z czego ponad 15,1 mln to odbiorcy z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe).
  • Grupy A i B stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia i są to tzw. odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C należą odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. odbiorcy biznesowi.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


[1] uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne

Data publikacji : 11.01.2021
Data modyfikacji : 17.02.2021

Opcje strony

do góry