Nawigacja

Ponad 900 tysięcy odbiorców energii elektrycznej kupuje prąd od wybranego przez siebie sprzedawcy

Pandemia wyraźnie zmniejszyła zainteresowanie odbiorców zmianą sprzedawcy prądu. Widać to zarówno w grupie odbiorców indywidualnych jak i biznesowych. Porównując dane rok do roku (październik 2020 i 2019) widać spadek o ok. 1/3.

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access)[1], od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy gazu lub energii elektrycznej. Prezes URE prowadzi stały monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej, w dwóch grupach  odbiorców: klientów indywidualnych (G) i biznesowej (A, B, C). Przez blisko 13 lat (do końca października 2020 r.) sprzedawcę zmieniło ponad 902 tys. odbiorców: 686,5 tys. w grupie taryfowej G i 215,7 tys. w grupach taryfowych A, B, C.

Analizując drugą połowę 2020 roku, po okresie zmniejszonej dynamiki zmian w październiku widoczne jest delikatne odbicie – wzrosła liczba klientów indywidualnych, którzy zmienili sprzedawcę prądu. W październiku br. sprzedawcę energii zmieniło 1, 5 tysiąca odbiorców w gospodarstwach domowych. Jednak wciąż jest to duża różnica w porównaniu z październikiem 2019 r., kiedy tych zmian było ponad 4 tysiące. Od początku 2020 r. w grupie taryfowej G 29 tysięcy klientów indywidualnych dokonało zmiany. W ubiegłym roku do października 2019 r. takich zmian było o 15 tysięcy więcej.[2]

W grupie klientów biznesowych różnice nie są tak wyraźne jak w grupie G. Liczba zmian sprzedawcy prądu w październiku br. wyniosła 354, a w analogicznym okresie roku 2019 tych zmian było 365. Natomiast jeśli porównać pierwszych 10 miesięcy 2020 i 2019, to w tym roku z możliwości zmiany sprzedawcy skorzystało 5 830 klientów biznesowych, a w 2019 – 8775. To spadek o blisko 1/3.

Masz wybór. Wybieraj świadomie

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę.  Oprócz ceny usługi, należy zwracać uwagę na jaki okres zawierany jest kontrakt, czy jest automatycznie przedłużany, czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach. Należy również pamiętać, że od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia i może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji.

Sprawdzaj, czytaj, pytaj!

Nieuczciwe praktyki rynkowe dotyczą nie tylko rynków energii czy gazu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kampanię społeczną ostrzegającą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami. Zachęcamy do obejrzenia spotów. 

***

  • Dane dotyczące zmian sprzedawcy pochodzą z przeprowadzanej przez URE „Ankiety dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)”.
  • W Polsce mamy ok. 17,8 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej, z czego ponad 15,1 mln to odbiorcy z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe).
  • Grupy A i B stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia i są to tzw. odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C należą odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. odbiorcy biznesowi.
  • Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in. stopień świadomości klientów i ich motywacja do skorzystania z alternatywnych ofert, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.
  • Informacje i statystyki dotyczące zmian sprzedawcy energii są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej URE.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


[1] uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne

[2] 44 828 zmian dostawcy energii elektrycznej wg stanu za 10 miesięcy roku 2019

Data publikacji : 27.11.2020
Data modyfikacji : 17.02.2021

Opcje strony

do góry