Nawigacja

Już blisko 900 tysięcy odbiorców energii elektrycznej i ponad 265 tys. odbiorców gazu w Polsce kupuje prąd i gaz od wybranego przez siebie sprzedawcy.

Pandemia zmniejszyła jednak zainteresowanie odbiorców zmianami sprzedawcy energii elektrycznej i gazu.

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access)[1], od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy gazu lub energii elektrycznej. URE stale monitoruje ten obszar i cyklicznie publikuje dane dotyczące korzystania z tego prawa przez odbiorców energii i gazu.

Zmiany sprzedawców na rynku energii elektrycznej

W trzecim kwartale tego roku jedynie ok. 3 tys. odbiorców w gospodarstwach domowych (tzw. grupa G) zmieniło sprzedawcę prądu. To ponad cztery razy mniej niż w I kwartale 2020 roku, kiedy zmian było ponad 14 tys. jak dotychczas w tym roku na zmianę sprzedawcy energii zdecydowało się niecałe 28 tys. odbiorców z grup G.

W grupie odbiorców biznesowych (taryfa A, B oraz C) liczba tzw. odbiorców TPA (czyli tych, którzy zmienili sprzedawcę) na koniec III kwartału wyniosła 215 411, a więc wzrosła prawie o 5,5 tys. od końca 2019 r. W sierpniu 2020 r. tylko 147 odbiorców biznesowych dokonało zmiany. Mimo, że wrzesień był nieco lepszy, bo zmian sprzedawcy dokonało 228 odbiorców, to i tak był to jeden z niższych wyników miesięcznych od 10 lat. Wśród odbiorców biznesowych przyczyną zmniejszonej skłonności do zmiany sprzedawcy mógł być m.in. spadek zapotrzebowania na energię spowodowany pandemią.

Masz wybór. Wybieraj świadomie

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę.  Oprócz ceny usługi, należy zwracać uwagę na jaki okres zawierany jest kontrakt, czy jest automatycznie przedłużany, czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach. Należy również pamiętać, że od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia, i może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji.

Sprawdzaj, czytaj, pytaj!

Nieuczciwe praktyki rynkowe dotyczą niestety nie tylko rynków energii czy gazu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kampanię społeczną ostrzegającą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami. Zachęcamy do obejrzenia spotów: 

***

  • W Polsce mamy ponad 7 mln odbiorców gazu oraz ok. 17,8 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej, z czego ponad 15,1 mln to odbiorcy z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe).
  • Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in. stopień świadomości klientów i ich motywacja do skorzystania z alternatywnych ofert, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.
  • Informacje i statystyki dotyczące zmian sprzedawcy energii oraz gazu są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej URE.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

[1] uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne

Data publikacji : 04.11.2020
Data modyfikacji : 04.11.2020

Opcje strony

do góry