Nawigacja

Ponad 683 tys. odbiorców w gospodarstwach domowych zmieniło sprzedawcę prądu

Prezes URE od grudnia 2007 roku prowadzi monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej na polskim rynku. Od tego czasu ponad 683 tys. odbiorców z grupy taryfowej G zdecydowało się na zmianę.

W samym 2020  roku (do 31 sierpnia) sprzedawcę zmieniło 26 491 klientów indywidualnych (grupa taryfowa G)  i 5 248 odbiorców biznesowych (grupy A, B i C).

Podczas letnich miesięcy bieżącego roku niewielu klientów indywidualnych zdecydowało się na zmianę sprzedawcy. W lipcu zanotowano 916 zmian i była to najniższa liczba zmian w tym miesiącu w ciągu ostatnich 10 lat. W sierpniu dokonano 1269 zmian i  był to również rekordowo niski sierpień w ciągu ostatniej dekady. Wśród przyczyn spadku należy wymienić mniejszą aktywność akwizytorów w okresie pandemii COVID-19.

W grupach taryfowych A,B i C w sierpniu dokonano 147 zmian, co także oznacza najniższy wynik w sierpniu w ciągu ostatnich 10 lat. Wśród odbiorców biznesowych przyczyną zmniejszonej skłonności do zmiany sprzedawcy było prawdopodobnie mniejsze zapotrzebowanie na energię spowodowane pandemią.

Masz wybór. Wybieraj świadomie.

Prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na tym rynku. Jednak wraz z rosnąca liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę.  Oprócz ceny usługi, należy zwracać uwagę na jaki okres zawierany jest kontrakt, czy jest automatycznie przedłużany, czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach. Należy również pamiętać, że od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia, i może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji.

Więcej informacji na temat statystyk dotyczących zmiany sprzedawcy energii w zakładce „Zmiana sprzedawcy – monitoring”.

Data publikacji : 28.09.2020

Opcje strony

do góry