Nawigacja

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej – dane do września 2019 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec września 2019 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 209 415, a więc zwiększyła się od początku tego roku o 8 410. Wśród odbiorców w gospodarstwach domowych liczba ta wyniosła 645 190, co oznacza wzrost od początku 2019 roku o 40 578.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C we wrześniu 2019 r. wyniosła 142, natomiast w grupie taryfowej G w tym samym miesiącu  przeprowadzono 3135  zmian sprzedawcy.

Dane te pochodzą z „Ankiety miesięcznej dot.  informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)". Badaniem w 2019 r. objęte zostały 33 podmioty.

 

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach

Data publikacji : 12.11.2019
Data modyfikacji : 13.11.2019

Opcje strony

do góry