Nawigacja

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej od XII 2007 r. do VIII 2019 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec sierpnia 2019 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 209 273, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2018 r. o 8 268. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych liczba ta wyniosła 642 055, a więc zwiększyła się od końca 2018 r. o 37 443.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w sierpniu 2019 r. wyniosła 289, natomiast w grupie taryfowej G w tym samym miesiącu  przeprowadzono 4 128  zmian sprzedawcy.

Dane te pochodzą z „Ankiety miesięcznej dot.  informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)". Badaniem w 2019 r. objęte zostały 33 podmioty.

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach

Data publikacji : 07.10.2019
Data modyfikacji : 08.10.2019

Opcje strony

do góry