Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/zmiana-sprzedawcy-monit/8302,Zmiany-sprzedawcy-w-wybranych-miesiacach-w-okresie-od-XII-2007-r-do-V-2019-r.html
16.06.2024, 20:54

Zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach w okresie od XII 2007 r. do V 2019 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec maja 2019 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 208 376. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych 630 388.

W maju br. zmiany sprzedawcy dokonało 5 182 gospodarstw domowych, podczas gdy w kwietniu br. liczba ta wyniosła 5 904. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - liczba zmian sprzedawcy odnotowana w maju 2019 r. wynosiła 351, podczas gdy w kwietniu br.  przeprowadzono takich zmian 460.

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do V 2019 r.

Data publikacji : 28.06.2019

Opcje strony