Nawigacja

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej od XII 2007 r. do II 2019 r.

W lutym 2019 r. 4 424 gospodarstw domowych zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej

Zgodnie z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access) czyli zasadą dostępu strony trzeciej do sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy wpływają takie czynniki jak: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Od początku prowadzenia monitoringu, tzn. od grudnia 2007 r. do końca lutego 2019 r. liczba zmian sprzedawcy wśród gospodarstw domowych wyniosła 613 918, a wśród odbiorców przemysłowych 207 170.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe) w styczniu 2019 r. przeprowadzono 4 882 zmian sprzedawcy energii elektrycznej, a w lutym 4 424.

Liczba gospodarstw, które zmieniły sprzedawcę od początku prowadzenia monitoringu, tzn. od grudnia 2007 r.  wg stanu na koniec lutego 2019 r. wyniosła 613 918, a od końca XII 2018 r. wzrosła o 9 306.

Wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi), liczba zmian sprzedawcy wyniosła w styczniu 5 731, a w lutym 432. Liczba odbiorców przemysłowych, którzy zmienili sprzedawcę energii wg stanu na koniec lutego 2019 r. wyniosła 207 170 i zwiększyła się od końca grudnia 2018 r. o 6 165.

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do II 2019 r.

 

Data publikacji : 03.04.2019
Data modyfikacji : 04.04.2019

Opcje strony

do góry