Nawigacja

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do XI 2018 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec listopada 2018 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 9,9%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych ‒ grupy taryfowe A, B, C ‒ nastąpił wzrost o 6,6%.

W listopadzie br. zmiany sprzedawcy dokonało 4 096 gospodarstw domowych, podczas gdy w październiku br. liczba ta wyniosła 4 809. Wśród odbiorców przemysłowych ‒ liczba zmian sprzedawcy odnotowana w listopadzie 2018 r. wynosiła 749, podczas gdy w październiku br. przeprowadzono takich zmian 1 319.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w okresie styczeń-listopad 2018 r. w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

 

(Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do XI 2018 r.

Data publikacji : 07.01.2019

Opcje strony

do góry