Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/zmiana-sprzedawcy-monit/7748,Zmiany-sprzedawcy-energii-elektrycznej-w-okresie-od-XII-2007-r-do-VIII-2018-r.html
26.05.2024, 23:15

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do VIII 2018 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec sierpnia 2018 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 7,5%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - grupy taryfowe A, B, C - nastąpił wzrost o 5,3%.

W lipcu br. zmiany sprzedawcy dokonało 4 563 gospodarstw domowych, podczas gdy w sierpniu br. liczba ta wyniosła 5 056. Wśród odbiorców przemysłowych - liczba zmian sprzedawcy odnotowana w lipcu 2018 r. wynosiła 796, podczas gdy w sierpniu br. przeprowadzono takich zmian 456.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w okresie styczeń-sierpień 2018 r. w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii, w tym dane dot. poszczególnych operatorów znajdują się w Informacji dotyczącej zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do VIII 2018 r.

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do VIII 2018 r.

Data publikacji : 10.10.2018
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony