Nawigacja

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. W kwietniu 2018 r. zmiany sprzedawcy dokonało 5 257 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w marcu br. liczba ta wyniosła 4 748. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w kwietniu 2018 r. wynosiła 772, podczas gdy w marcu br. przeprowadzono takich zmian 558.

Liczba odbiorców z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec kwietnia 2018 r. wyniosła 195 591, tj. zwiększyła się od końca 2017 r. o 7 360, co stanowi wzrost o 3,9%.

Natomiast liczba odbiorców w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec  kwietnia 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 568 283, tj. zwiększyła się o 21 416, co stanowi wzrost w tym roku o 3,9%.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii od początku wprowadzenia TPA w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, oprac. URE

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacji dotyczącej zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres  od XII 2007 r. do IV 2018 r.

Data publikacji : 11.06.2018
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry