Nawigacja

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Wg stanu na koniec listopada 2017 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 16,9%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - grupy taryfowe A, B, C - nastąpił wzrost o 8%.

W październiku br. zmiany sprzedawcy dokonało 5 453 gospodarstw domowych, podczas gdy w listopadzie br. liczba ta wyniosła 6 322. Wśród odbiorców przemysłowych - liczba zmian sprzedawcy odnotowana w październiku 2017 r. wynosiła 938, podczas gdy w listopadzie br. przeprowadzono takich zmian 631.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii od początku wprowadzenia TPA w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, oprac. URE

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do XI 2017 r.

Data publikacji : 08.01.2018
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry