Nawigacja

Rośnie liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w biznesie i gospodarstwach domowych

Na koniec października 2017 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, wzrosła w tym roku o 15,5%, Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - grupy taryfowe A, B, C - nastąpił wzrost o 7,6%.

W październiku br. zmiany sprzedawcy dokonały 5 453 gospodarstwa domowe, zaś wśród odbiorców przemysłowych dokonano 938 takich zmian. 

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii od początku wprowadzenia TPA w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, oprac. URE

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do X 2017 r.

Data publikacji : 12.12.2017
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry