Nawigacja

Kolejni odbiorcy energii elektrycznej skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy

Jak wynika z monitoringu prowadzonego przez URE, wg stanu na koniec sierpnia 2017 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 6,8%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych - grupa taryfowa G - nastąpił wzrost o 13,1%.

W lipcu br. zmiany sprzedawcy dokonało 6 415 gospodarstw domowych, podczas gdy w sierpniu br. liczba ta nieco spadła i wyniosła 5 607. Podobnie wśród odbiorców przemysłowych - liczba zmian sprzedawcy odnotowana w lipcu 2017 r. wynosiła 1 170, podczas gdy w sierpniu br.  przeprowadzono takich zmian 570.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii od początku wprowadzenia TPA w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do VIII 2017 r.

Data publikacji : 26.10.2017
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry