Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/zmiana-sprzedawcy-monit/6996,Monitoring-zmian-sprzedawcy-energii-elektrycznej.html
30.05.2024, 13:01

Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Jak wynika z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez URE, liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę w grupach taryfowych A, B, C wg stanu na koniec lutego 2017 r. wyniosła 180 838, co stanowi wzrost od końca grudnia 2016 r. o 4,0%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wg stanu na koniec lutego 2017 r. dokonano 477 341 zmian - od końca grudnia 2016 r. nastąpił wzrost o 3,2%.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do II 2017 r.

Data publikacji : 13.04.2017
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony