Nawigacja

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej - najnowsze dane

W listopadzie 2016 r. zmiany sprzedawcy dokonało 5 441 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) oraz 613 odbiorców przemysłowych (grupa taryfowa A, B, C).

W porównaniu z liczbą zmian dokonanych na koniec 2015 r., nastąpił wzrost takich zmian: o blisko 17% wśród gospodarstw domowych i o blisko 10% wśród odbiorców przemysłowych.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, Operatorzy przysyłają powyższe dane do Prezesa URE do każdego 20 dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że są to dane szacunkowe)

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do XI 2016 r.

Data publikacji : 03.01.2017
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry