Nawigacja

Zmiany sprzedawców energii w lipcu 2015

W lipcu br. blisko 6,2 tys. gospodarstw domowych i ponad 2,4 tys. podmiotów instytucjonalnych dokonało zmiany sprzedawcy.

Kolejny, comiesięczny monitoring URE wskazuje, że od początku procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej, do końca lipca br. sprzedawcę energii zmieniło ponad 349,9 tys. gospodarstw domowych i niemal 146,6 tys. innych podmiotów. Przebieg procesu tych zmian pokazuje poniższy wykres.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

W samym lipcu br. liczby te wynosiły odpowiednio: niemal 6,2 tys. oraz ponad 2,4 tys. odbiorców. Więcej szczegółów o liczbie zmian sprzedawcy energii znajduje się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2010 r. do VII 2015 r.

Data publikacji : 01.09.2015
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry