Nawigacja

Kolejni odbiorcy energii elektrycznej skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy

Jak wynika z monitoringu Prezesa URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G).

Według danych przedstawionych regulatorowi, w grudniu 2013 r. zmiany sprzedawcy dokonało 8096 gospodarstw domowych, podczas gdy w listopadzie ubiegłego roku liczba ta wyniosła 7213. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w grudniu  2013 r. to 1041, a w listopadzie ww. roku - 1330.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

 

Szczegółowe dane dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii zawierają Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2007 r. do XII 2013 r.

Data publikacji : 10.02.2014
Data modyfikacji : 15.12.2018

Opcje strony

do góry