Nawigacja

Monitoring zmiany sprzedawcy energii - dane do października 2013 r.

Jak wynika z monitoringu Prezesa URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. W październiku br. dokonano 5928 zmian sprzedawcy energii elektrycznej w grupie taryfowej G, tj. gospodarstwach domowych, we wrześniu 2013 r. przeprowadzono takich zmian 5840. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana we wrześniu 2013 r. wynosiła 1813, natomiast w październiku br. dokonano takich zmian 1457.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

 

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2007 r. do X 2013 r.

Data publikacji : 02.01.2014
Data modyfikacji : 15.12.2018

Opcje strony

do góry